تبلیغات
طلایه دار تبری - رجز

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 تیر 1392

انا المجنون والتاریخ یعرفتی

الالم مو بیک بیه اشبیک خابصنی

خلینی ابجنونی وابتعد عنی

اطبر هامتی و مائوت صدگنی

حیدر   حیدر   حیدر

الهامه هامتی و محد یشارکنی

اسوی الصح اشوفه و الیریحنی

انه حر التصرف من یمانعنی

امسح روحک احسن لیش تمسحنی

حیدر   حیدر   حیدر

لون اتشوف مثلی چان تحسدنی

جون ایهوس و عابس یطبرنی

و اذا دمی نزف زینب تظمدنی

و العباس باچفوفا یشجعنی

و حبیبی ابدفترا حاضر یسجلنی

حیدر  حیدر  حیدر

لاتسل عن شق راس العاشقین

اصدرة فتواه زینب مذرات راس الحسین

حیدر  حیدر  حیدرارسال توسط محمد باقر افشار
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ