تبلیغات
طلایه دار تبری - قاتلان ابا عبدالله الحسین زنا زاده بودند

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 12 خرداد 1392
قاتلان ابا عبدالله الحسین زنا زاده بودند:

امام صادق علیه السلام فرمودند:
قاتل یحیى بن زكریا ولد الزنا بوده و قاتل حضرت امام حسین علیه السّلام نیز ولد الزنا است و آسمان نگریسته مگر بر این دو.
رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده اند:
در جهنّم جایگاهى است كه احدى از مردم استحقاق آن را نداشته مگر قاتلان حضرت حسین بن على و یحیى بن زكریا علیهم السّلام.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به خدا قسم فرزندان قاتلان حضرت حسین بن على علیهما السّلام به واسطه افعال پدرانشان كشته خواهند شد
.
گریستن تمام مخلوقات بر حضرت حسین بن على علیهما السّلام
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند:
انس و جن، پرنده و وحوش بر حسین بن على علیه السّلام گریستند حتّى اشگ‏هایشان جارى گشت.
حضرت على علیه السّلام كه پدر و مادرم فدایش باد فرمودند:
حسین در پشت كوفه كشته خواهد شد، به خدا قسم گویا مى‏بینم كه وحوش گردن‏هاى خود را بر قبرش كشیده و بر او مى‏گریند و از شب تا صبح بر او مرثیه مى‏خوانند و وقتى حال وحوش چنین باشد پس شما انسان‏ها از جفاء به او حذر كنید.

امام صادق علیه السّلام ‏فرمودند:
هنگامى كه حضرت حسین بن على علیهما السّلام به شهادت رسیدند آسمان‏هاى هفتگانه و طبقات هفت‏گانه زمین و آنچه در آنها و بین آنها بود و تمام موجودات و جنبنده‏گان بر روى آنها و بهشت و دوزخ و بالأخره كلیّه اشیائى كه پروردگار ما آنها را آفریده و موجودات مرئى و نامرئى كلّا بر آن حضرت گریستند.

حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمود:
هنگامى كه حضرت حسین بن على علیه السّلام شهید شدند تمام مخلوقات خدا بر آن حضرت گریستند مگر سه چیز: بصره و دمشق و آل عثمان.
 
حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمودند:
آسمان تا چهل روز بر حسین بن على علیه السّلام خون بارید و زمین تا چهل روز تار و تاریك بود و خورشید تا چهل روز گرفته و نورش سرخ بود و كوهها تكه تكه شده و پراكنده گشتند و دریاها روان گردیده و فرشتگان تا چهل روز بر آن حضرت گریستند و هیچ زنى از ما اهل بیت خضاب نكرد و روغن به خود نمالید و سرمه نكشید و موهایش را شانه نزد تا وقتى كه سر عبید اللّه بن زیاد را به نزد ما فرستادند و پیوسته بعد از شهادت آن حضرت چشمان، اشك آلود بود و هر گاه جدّم یاد آن حضرت را مى‏نمود محاسنش از اشك خیس مى‏گشت بطورى كه هر كس آن جناب را مى‏دید به حالش ترحّم نموده و از گریه‏اش به گریه مى‏افتاد و فرشتگانى كه نزد قبر آن حضرت هستند جملگى مى‏گریند و از گریه ی ایشان تمام فرشتگان در آسمان و زمین گریه مى‏كنند، هنگامى كه روح مطهّر آن حضرت از كالبد شریفش خارج شد دوزخ فریاد و بانگى زد كه نزدیك بود از صداى آن زمین منشق شود و زمانى كه روح خبیث عبید اللّه بن زیاد و یزید بن معاویه از بدن كثیفشان خارج گردید جهنّم جیغى كشید كه اگر حق تعالى بوسیله ی فرشتگان حافظ دوزخ آن را كنترل و حبس نمى‏نمود تمام موجودات روى زمین از هیبت آن مى‏سوختند و اگر آتش جهنّم از حق تعالى اذن مى‏داشت هیچ جنبنده‏اى را روى زمین باقى نمى‏گذارد بلكه تمام را مى‏بلعید منتهى مأمور و اسیر فرمان او است و بدون أمر حق جلّت عظمته حركتى از آن صادر نمى‏شود و مع ذلك چند مرتبه بر نگهبانان طغیان كرده تا بالأخره جبرئیل در آنجا حاضر شد و بالش را بر آن زد تا ساكت گردید.
ولى در عین حال از آن تاریخ به بعد بر حضرتش گریه و ندبه كرده و پیوسته بر قاتلین او زبانه مى‏كشد و اگر حجّت‏هاى خدا روى زمین نمى‏بودند آن را واژگون می كرد و لرزش‏هاى زمین و زلزله‏ها زیاد نمى‏شود مگر صرفا در وقت قیامت.
و هیچ چشم و اشكى نزد خدا محبوب‏تر از چشم و اشگى نیست كه بگرید و بر آن حضرت جارى گردد و هیچ گریه‏كننده‏اى نیست كه بر آن جناب بگرید مگر آنكه گریه‏اش به حضرت فاطمه علیها السّلام رسیده و آن بانو را یارى مى‏كند و نیز گریه‏اش به حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم رسیده و بدین وسیله حقّ ما را ادا كرده.
و هیچ بنده‏اى نیست كه روز قیامت محشور شود مگر آنكه چشمانش گریان است غیر از گریه‏كنندگان بر جدّم حضرت حسین بن على علیه السّلام چه آنكه ایشان در حالى كه چشمانى روشن و باز دارند محشور مى‏گردند و آثار سرور و شادى در صورتشان نمایان مى‏باشد، مردم در فزع و ناراحتى بوده ولى ایشان از هر غم و محنتى در امان هستند، مردم متفرق و پراكنده و مضطرب بوده ولى ایشان در زیر عرش و سایه ی آن به یاد حسین علیه السّلام بوده و در باره ی آن جناب به گفتن حدیث مشغولند، از ناملایمات و ناراحتیهاى روز حساب هیچ خوف و هراسى ندارند.
به ایشان گفته مى‏شود: داخل بهشت شوید ولى آنها از ورود به بهشت امتناع نموده و مجلس ذكر حسین علیه السّلام را اختیار مى‏كنند، فرشتگان و حور العین به آنها پیغام مى‏دهند كه ما با ولدان مخلّد مشتاق شما هستیم ولى ایشان از فرط سرور و نشاطى كه در مجلسشان دارند سرشان را بالا نكرده و به آنها نمى‏نگرند.
امام صادق علیه السّلام فرموده اند: خدا ذلیل كند كسانى را كه شما را ذلیل كنند و انتقام كشد از آنان كه به شما ظلم كنند، و خوار كند افرادى را كه شما را خوار كنند، و لعنت كند اشخاصى را كه شما را مى‏كشند و خدا ولى و حافظ و ناصر شما باشد، زنان و انبیاء و صدیقین و شهداء و فرشتگان آسمان بسیار بر شما گریستند،
امام صادق علیه السّلام فرموده اند: فاطمه علیها السّلام بر آن حضرت گریست و زجّه زده و به دنبال آن جهنّم فریادى كشید و جیغى زد كه فرشتگان حافظ و نگهبان بر آن، صداى گریه دوزخ را شنیدند و سریع آماده شدند آن را كنترل كنند زیرا خوف آن بود كه از درون دوزخ آتش زبانه كشد یا دود آن بیرون رفته و اهل زمین را بسوزاند لذا تا مادامى كه دوزخ گریان و نالان است فرشتگان حافظ آن را مهار كرده و به جهت خوف و هراسى كه بر اهل زمین دارند آن را محافظت نموده و درب‏هاى آن را محكم بسته‏اند ولى در عین حال دوزخ ساكت و آرام نمى‏شود مگر صداى فاطمه علیها السّلام آرام گردد.
دریاها نزدیك بود شكاف برداشته در نتیجه برخى در بعضى دیگر داخل شوند و قطره‏اى از آب دریاها نیست مگر آنكه فرشته‏اى بر آن موكّل است، لذا هر گاه فرشته موكّل بانگ دریا و خروش آن را بشنود با زدن بالش خروش و طغیان را خاموش و ساكت مى‏كند و آنها را حبس و نگاه داشته تا بر یك دیگر داخل و وارد شوند و این نیست مگر بخاطر خوف و هراس بر دنیا و آنچه در آن و كسانى كه بر روى زمین مى‏باشند و پیوسته فرشتگان از روى شفقت و ترحّم به واسطه گریستن دریاها مى‏گریند و خدا را خوانده و به جانبش تضرّع و زارى نموده و اهل عرش و اطراف آن نیز جملگى در تضرّع و ناله مى‏باشند.
صداهاى فرشتگان بلند است كه به خاطر خوف و هراس بر اهل زمین همواره حق تعالى را تقدیس و تنزیه مى‏نمایند و اگر احیانا صداى آنها به زمین برسد اهل زمین به فریاد آمده و كوهها قطعه قطعه شده و زمین اهلش را مى‏لرزاند.
خداوندا این چه بزرگ مصیبتی است که نه زمین و نه آسمان نه عرش و ملک و نه هیچ مخلوقی در برابر آن تاب نیاورد و به جزع افتاد.
بار الاها تا به کی باید در انتظار منتقم آل محمد بمانیم ،وقت آن نشده که انتقام خون حسین گرفته شود.
تا به کی آن منتقم خون گریه کند و دشمنان در فرح باشند.
خداوندا حال که دستمان کوتاه است،چاره ای جز دست به دعا بردن نداریم،و چه دعای برتر از دعا برای فرج آن منتقم خون خدا.
ارسال توسط محمد باقر افشار
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ